Kerkdiensten O.L.V. Geboorte Parochie Oostrum 15-23 januari 2000 Zondag 10.30 u. (Koor Harmony) Overl. ouders Graat-Verhaag Jaardienst Toon Thielen, Dien Jeucken-Niessen, Jan v.d. Berg Dinsdag 09.00 u. Donderdag 09.00 u. Misdienaarsbeurten. zondag 10.30 u. Paul Nellen, Dave Moorrees, Peter Fleurkens en Steef Emons. De kerstactie voor zuster Truus Lemmens heeft het mooie bedrag van 1175,= opgebracht. Hartelijk dank aan de gulle gevers. Pastoor van Oostrum. Dat onze pastoor op deze manier via de media in de schaduw wordt gezet vind ik en met mij heel veel mensen ronduit schandalig. Het is triest dat het kerkbestuur geen andere dan deze weg heeft kunnen bedenken. Links en rechts gehoord hebbende zal het zeker waar zijn dat onze pastoor beter zijn verantwoordelijkheden kan overdragen. Daar zijn veel mensen het over eens. Maar desondanks zijn er heel veel mensen die hem een warm hart toedragen en die hopen dat hij nog een aantal gelukkige jaren in Oost rum kan blijven wonen. Tekent, gegarandeerd namens veel parochianen: Joep van Goch. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Agenda 2000 LVB. Jaarvergadering kienen Liedjesmiddag Prinsebal met de Puppies" LVB Bezinningsavond (kringactiviteiten) Jeugdprinsebal -Zaal de Karklingel- Openbare vergadering Dorpsraad LVB Informatie-avond over Yoga door mevr. Ten Berge. Klingelaovend Carnavalsconcert Harmonie LVB Demonstratie bakker Peter Balcaen uit België (samen met OVB) Carnavalsviering ADOR 20 jan. 23 jan. 29 jan. 01 febr. 05 febr. 08 febr. 10 febr. 19 febr. 28 febr. 29 febr. 03 mrt. 5

Oostrum's Weekblad | 2000 | | pagina 6