waren bijzonder positief. De uitgebeelde scènes waren voor vrijwel iedereen herkenbaar. Ook de teksten waren goed te volgen, zelfs voor de bezoekers die het Aostrums dialect niet helemaal en soms zelfs helemaal niet machtig zijn. We werden via tekst en beeld teruggevoerd in de tijd. Dit leverde herken bare situaties op, b.v. het voormalige NS-Station. Dit alles is gerealiseerd dankzij vele uren, dagen, weken vrijwilligerswerk van velen. De organisatie kon rekenen op financiële ondersteuning van vrijwel alle Oostrumse Onderne mers en soms ook van buiten. Een bijzonder woord van dank aan allen, die hebben meegewerkt aan het welslagen van de Aostrumse Revue is naar onze mening dan ook op zijn plaats. Dit was echt Oostrum Promotion! De Dorpsraad Oostrum. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Donderdag 13 jan. 20.30u. Bestuursvergadering Maandag 17 jan. 19.00u. Repetitie leerlingenorkest 20.00u. Repetitie orkest Woensdag 19 jan. Leerlingen tamboerkorps volgens afspraak 19.30u. Repetitie tamboerkorps Agenda januari: 23 jan. Eikenhofkapel liedjesmiddag 26 jan. Opening TBS-kliniek Kinderkoor Hallo Joost en de meisjes. De dames van de L.V.B. beginnen ieder jaar met een H.mis en wel op donderdag 20 januari. Nu zouden ze het zeer op prijs stellen als het kinder koor deze H.mis kan zingen. Het begint om 19.00 uur, dus om 18.30 uur verwacht ik jullie in de kerk. Ik hoop dat iedereen kan komen zingen. Aan staande vrijdag hebben we de eerste repetitie in het nieuwe jaar. Woensdag 19 januari wil ik graag een extra repetitie inplannen en wel van 13.00 - 14.00 uur in de kerk. De repetitie van vrijdag 21 januari gaat ook gewoon door. Op zondag 20 februari zingen we de Hoogmis van 10.30 uur. Op die dag zie ik jullie om 10.00 uur in de kerk i.v.m. inzingen. Tot morgen om 15.15 uur in de speelzaal. Groetjes Liedy. HARMONII oOOSTRUM 3 OPGERICHT»

Oostrum's Weekblad | 2000 | | pagina 4