Uitreiking prijzen kerstboomvernietiging 2000: Op dinsdag 11 januari j.l. heeft de trekking van de loterij, verbonden aan het verbranden of versnipperen van de kerstbomen binnen de gemeente Venray plaatsgevonden door de voorzitter van de dorpsraden, de heer H. Holtackers en de voorzitter van de wijkplatforms, de heer C. Bijl. De prijzen van deze loterij bestaan, net als voorgaande jaren, uit VVV-bonnen. De winnende nummers -50 stuks- zijn: Poule 1 1850 7608 0764 3050 0759 2413 3659 7517 7572 2295 Poule 2: 2710 1463 7251 0936 8682 3056 5046 8701 0135 4408 Poule 3: 2586 0072 1264 5328 6151 6091 1932 4756 4861 8489 Poule 4: 0041 4651 8685 1538 8679 4660 7556 3705 1960 2515 Poule 5: 8595 6005 4391 1410 7266 0937 7252 3505 5186 1468 Onthou zelf even in welke poule je lot gevallen is, dit is gemakkelijker met het terugzoeken van de lotnummers. Op maandag 17 januari a.s. om 16.00 uur zullen eveneens door de beide voorzitters de 50 bonnen ter waarde van 10,- per stuk uitgereikt worden in het gemeentehuis. ledereen die een winnend lot heeft, wordt uitgenodigd om op dit tijdstip hierbij aanwezig te zijn. Lukt dit tijdstip niet, dan kan men na deze datum de resterende loten inwisselen bij de afdeling Publieksdiensten van de ge meente. 20

Oostrum's Weekblad | 2000 | | pagina 21