KBO LIMBURG De Katholieke Bond van Ouderen organiseert op donderdag 24 februari a.s. in Cultureel Centrum Het Gasthoes Gasthuisstraat 25 in Horst een themadag met als titel!: Veranderingen in kerk en samenleving, hebben wij het wel goed gedaan Waar gaat het over: Veel ouderen, zeker in Limburg zijn katholiek opgevoed. Geloof was vroeger duidelijk. Het hoorde erbij en je wist niet beter. Tijden veranderen. De sa menleving verandert. Zekerheden van vroeger zijn voor veel ouderen van nu veranderd in regelrechte vragen. Wat houdt gelovig zijn nog in? Veel ouderen weten daar moeilijk een antwoord op te vinden. Een antwoord dat alles te maken heeft met de plaats van de kerk, het gezin en de verande ringen in normen en waarden. Hoe gaan ouderen met zulke veranderingen om? Wat is hun eigen rol daarin? Van 10.00 - 16.00 uur luisteren en discussieren we met elkaar over deze zaken en worden we ons bewust van de invloed die uitgaat van die verande ringen en hoe deze onze leefwereld beïnvloeden. ledereen die 50 jaar of ouder is nodigen wij van harte uit om deze dag bij te wonen. Aan de deelnemers wordt een bijdrage gevraagd van fl. 22,50, inclusief lunch en consumpties. KBO- leden krijgen fl. 5,00 korting op dit bedrag. U kunt dit bedrag bij binnenkomst aan de zaal betalen. Wilt U meedoen? Geef U dan voor 1 februari a.s. op bij: 1. 2. 3. KBO district Horst/Sevenum KBO district Maasdorpen KBO district Venray Mevr. A.Rongen Dhr. G.Janssen Dhr. A.Hijl Torenstraat 68 Op den Dries 17 Stationsweg 9 5961 TE Horst 5963 BZ Blitterswijck 5802 AA Venray rek. nr. 10.25.13.554 rek.nr.13.01.09.312 rek.nr. 15.39.01.608 De eigen bijdrage kunt U ook overmaken op het desbetreffende bankrekeningnr. onder vermelding van "themadag 24-02-2000" -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 19

Oostrum's Weekblad | 2000 | | pagina 20