REDACTIE 29e jaargang no. 2 Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 13 januari 2000 RABOBANK 14.00.01.751 abonnementsprijs ƒ17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. dorpsraad „i/i/erkconrfe oostrum' Aostrums Revue "Speuls nor 2000". De jaarwisseling ging ook aan Oostrum niet ongemerkt voorbij. Temeer niet omdat de wisseling gepaard ging met de overgang in het 3e Millennium, althans volgens de Christelijke jaartelling. Geïnteresseerden hebben overi gens kunnen lezen dat de wetenschappers ook over dit tijdstip verdeeld zijn. Wereldgodsdiensten als b.v. de Islam en het Jodendom houden er weer een andere tijdsberekening op na. Een in het leven geroepen "Commissie Aostrum 2000" onder verantwoordelijkheid van de dorpsraad en onder voorzitterschap van Toon van Soest ging enkele jaren geleden enthousiast aan de slag. Dit resulteerde uiteindelijk in de organisatie van een "Aostrumse Revue". Het was al weer vele jaren geleden dat zoiets plaatsvond. Wij zullen U niet vermoeien met zaken, die de commissie allemaal op haar weg vond, alvorens de hele organisatie rond was. Het resultaat was dat er een Revuecommissie werd gevormd, die zorgde voor de teksten, muziek en niet te vergeten de werving van de medewerkers, Het heeft uiteindelijk geresulteerd in de revue "Aostrums speuls nor 2000 "onder de voortreffelijke leiding van Fré Thissen. Een resul taat waarop alle betrokkenen trots kunnen zijn. Aostrum heeft kennis kunnen nemen van 5 uitverkochte voorstellingen in de sporthal van de TBS- Kliniek Venray aan de Wanssumseweg. De reacties van de aanwezigen, jong en oud, 1 Secretariaat: Stationsweg I38a, 5807 AD Oostrum, tel. 0478 - 583 555 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 2000 | | pagina 1