-pottenbakken -computercursus 5. Bespreking Jaarprogramma 2000 aanbod cursussen 6. Bestuursverkiezing Mevr. T. Holierhoek-Dekker: aftredend, niet herkiesbaar 7. Rondvraag 8. Huldiging van enkele leden. 9. Afsluiting eerste gedeelte van de avond. Pauze Na de pauze gaan we weer kienen voor mooie prijzen. - Willen de dames die in het afgelopen jaar een cursus gevolgd hebben, de bij deze cursus gemaakte spullen meebrengen? - Wil degene die vorig jaar géén automatische machtiging getekend heeft, de contributie vóór of óp de jaarvergadering voldoen? - Degenen die interesse hebben in een bestuursfunctie kunnen zich tot aanvang van de vergadering melden bij een van de bestuursleden. Mogen we ook op uw komst rekenen? Tot 20 januari in het Gemeenschapshuis. Tijdens deze avond het aftreden van Prins Jan IV en de voorstelling van de nieuwe Prins???? De muzikale invulling van deze avond wordt verzorgd 17

Oostrum's Weekblad | 2000 | | pagina 18