mmmmmwmfamsm rnvzmmmmmmm DEURNESEWEG 134, YSSELSTEYN. TEL 0478 - 541 513 RUIME PARKEER PLAATS! limburgse vrouwenbeweging van de l.l.t.b. LVB Oostrum Jaarvergadering Datum: donderdag 20 januari a.s. Plaats: Gemeenschapshuis Aanvang: H. Mis: 19.00 uur Vergadering: 20.00 uur Hierbij nodigen wij al onze leden uit voor de jaarvergadering. Ook nieuwe leden zijn van harte welkom. We openen dit nieuwe jaar met een Heilige Mis in de kerk van Onze Lieve Vrouw Geboorte te Oostrum. Agenda 1. Opening 2. Notulen jaarvergadering d.d. 14 januari 1999 3. Financieel verslag 1999 4. Evaluatie jaarprogramma 1999 cursus: -bloemschikken 16 pvriestiuis, uw winkel voor de lekkerste diepvriesprodukten! 0 i e OPENINGSTIJDEN: Maandag: 13.00 lot 18.00 u. Dinsdag t/m vrijdag: 9.00 lol 12.00 u en van 13.00 lot 18.00 u. Zaterdag: 9.00 tol 17.00 o. Aanbieding geldig t/m 18 januari a.s. 't Diepvrieshuis

Oostrum's Weekblad | 2000 | | pagina 17