TREKKINGSLIJST 1999 VERDER IN ALLE SERIES: f f ONZE HARTELIJKE DANK 27 J f J J f J 1 J I f f J J f f J i J J 1 i f 1 f f J J J 1 f f J J f f 1 f J y lc prijs 2e prijs 3e prijs 4e prijs 5e prijs 6e prijs 7e prijs 8e prijs 9c prijs 10e prijs 1 le prijs 12c prijs 13e prijs 14e prijs 1 5e prijs serie AL 082773 f serie AG 004533 serie AK 092974 serie AI. 016544 serie BX 029053 serie BZ 047185 serie AM 069442 serie AF 030224 serie BP 086913 serie BT 035259 serie AF 043238 serie BX 069599 serie BN 080532 serie BL 074386 serie BW033873 25.000,00 25.000.00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 16e prijs 17e prijs I8e prijs 19e prijs 20c prijs 21 c prijs 22c prijs 23e prijs 24e prijs 25e prijs 26c prijs 27c prijs 28e prijs 29e prijs serie BL' 078264 serie BN 017367 serie AS 019209 serie BH 099199 serie BT 017960 serie BG 025494 serie AC 083376 serie BP 012415 serie BK 042940 serie AH 098735 serie BQ 019250 serie AS 010109 serie BY 027677 serie AG 080947 f 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000.00 1.000.00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 LOTNR. PRIJS LOTNR. PRIJS LOTNR. PRIJS I.OTNR. PRIJS LOTNR. PRIJS 000466 100,00 020826 25,00 042111 50,00 064407 25,00 083428 25.00 000602 25.00 022823 50,00 04 3066 50,00 065005 25,00 083763 25,00 001493 25.00 024582 25,00 044722 50,00 065130 50,00 084004 25,00 002090 50.00 025087 25,00 044453 25,00 065660 25,00 084699 25,00 003161 25.00 025385 50.00 044446 50.00 066144 25,00 085257 50.00 003607 25,00 026554 25,00 044323 25,00 066518 25,00 085389 100,00 003623 25,00 026800 50,00 050839 25,00 067132 f 100,00 086562 50,00 00 3827 50,00 027755 25,00 051150 25,00 069008 25,00 087087 25,00 004251 25.00 028284 25,00 051644 50.00 070123 25,00 088620 50,00 005193 25.00 028568 30.00 051726 23,00 070748 50,00 090215 25,00 007708 25,00 03005 3 25,00 053573 25,00 071484 25,00 091662 J 100,00 008663 25,00 030074 25.00 055439 25.00 072055 25,00 092 364 25,00 009094 50,00 030042 500,00 055505 25.00 073143 25.00 093096 250.00 010078 25.00 033414 50,00 057626 25,00 073183 25,00 093844 25,00 010696 50.00 034088 50.00 059042 50.00 073892 25,00 094798 25.00 011308 50.00 037007 50,00 059142 f 100.00 074257 250,00 094936 50.00 012404 25.00 037012 25,00 059370 25,00 075967 25,00 096492 25,00 014610 25,1X1 037848 25,00 059611 25,00 076564 25,00 097066 25,00 014690 25,00 037424 50,00 060701 J 250,00 078312 50,00 097 309 25,00 015554 25.00 038148 25,00 061028 25.00 078587 50,00 097676 25.00 016060 25,00 038878 25,00 061326 25.00 079036 50,00 098478 25.00 017575 100 .(XI 040531 25,00 062418 50.00 079717 100,00 099234 25,00 018616 50,00 041230 50,00 063503 25.00 081854 25,00 099393 25,00 014375 50,0i) 042024 50,00 064386 25,00 1 082515 25,00 099576 25,00 Als u tot dc prijswinnaars behoort, dient u het winnende lot, desgewenst aangetekend, te zeilden aan DE ZONNEBLOEM, t.a.v. de loterij, POSTBUS 2100, 4800 CC Breda met vermelding van het giro- of banknummer, waarop u de geldprijs wilt ontvangen. (Onder voorbehoud van typefouten) (■ordgckcurd Siaalsscrr. van |uMilic I O.691I/008WIW8.98 d.d. 9 drcrmlicr 1998 NATIONALE ZONNEBLOEMLOTERIJ

Oostrum's Weekblad | 1999 | | pagina 27