Aostrum euls nor AOSTRUMSE REUVE Het millenniumfeest in Oostrum kan beginnen!!! Op dit moment zijn alle 5 de voorstellingen van de Aostrumse Revue uitver kocht. Mogelijk komen er nog kaarten terug van de sponsoren. Ons advies is: informeer ten allen tijde op het adres: Randenrade 50, tel. 584114. Ook voor verdere informatie kan men hier terecht. De Aostrumse Revue "Aostrum Speuls nor 2000" wordt opgevoerd in de nieuwe sporthal van de TBS-kliniek aan de Wanssumseweg te Oostrum. De opvoeringsdata zijn: - 26 december - aanvang: 20.00 uur - 28 december - aanvang: 20.00 uur - 30 december - aanvang: 20.00 uur - 02 januari - aanvang: 14.30 uur. - 02 januari - aanvang: 20.00 uur Bij alle voorstellingen is de zaal en foyer 1.15 uur van te voren open. Er zijn geen gereserveerde c.q. genummerde plaatsen!!!! Op deze avonden wordt het "AOSTRUMS SLUKSKE" aangeboden. Een kruidenbitter in een stenen kruik, speciaal voor deze gelegenheid samenge steld, en voorzien van een label met daarop 6 historische gebouwen uit Oostrum. VERDER WENSEN WIJ IEDEREEN PRETTIGE FEESTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG EN GEZOND 2000 15 Secretariaat Lvan Arsen-Camps Asselberghsstraat I 7 5807 ÖS Oostrum Telefoon: 0478-58 44 84 Penningmeester: J.J.P.Arts Randen rade 50 5807 BM Oostrum Telefoon: 0478-58 41 14 Rabobank Bankrekening: IS. 39.80. 702 Ten name van jj.PArts Onder vermelding van: "Aostrum speak nor 2000 O-ïMMvv-t- ■B* Oostrum- Venray Venray-Oostrvm

Oostrum's Weekblad | 1999 | | pagina 15