REDACTIE Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 28e jaargang no. 51 23 december 1999 RABOBANK 14.00.01.751 abonnementsprijs ƒ17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. Wij willen alle inwoners van Oostrum, die door hun financiële bijdrage gedurende de rondgang, meegeholpen hebben aan het slagen van het St. Nicolaas kinderfeest, heel hartelijk bedanken. Ook zullen al onze Oostrumse mensen in Schuttersveld, Beukenrode, Vincent van Gogh en het ziekenhuis, met kerstmis, door uw toedoen een kerstpakket aangeboden krijgen. Wij maken U erop attent dat deze pakketten op 1e kerstdag afgeleverd zullen worden. Wij wensen U allen, een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig en Gezond Nieuwjaar. dorpsraad ,n/erkcomil"e oostrum' 1 Secretariaat: Stationsweg 138a, 5807 AD Oostrum, tel. 0478 - 583 555 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1999 | | pagina 1