REDACTIE 28e jaargang no. 50 Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 16 december 1999 RABOBANK 14.00.01.751 abonnementsprijs ƒ17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. OOSTRUM HARMONIE Zaterdag 18 dec. 19.00 u. H. Mis Caeciliaviering Muzikanten orkest leerlingenorkest aanwezig zijn in de kerk om 18.45 u. (geen uniform). Maandag 20 dec. 19.00 u. Repetitie leerlingenorkest 20.00 u. Repetitie orkest Woensdag 22 dec. 19.30 u. Repetitie tamboerkorps Agenda december/januari: 24 dec. Kerstvieringen 8 jan. Ophalen oud papier 13 jan. Bestuursvergadering 23 jan. Eikenhofkapel liedjesmiddag Caeciliaviering. Zaterdag 18 december houdt de harmonie haar jaarlijkse Caeciliaviering. We beginnen om 19.00 u. met een H. Mis opgeluisterd door ons orkest samen met het leerlingenorkest. Aansluitend is er voor de leden een gezellige avond bij café de 1 OPGERIGHT

Oostrum's Weekblad | 1999 | | pagina 1