REDACTIE 28e jaargang no. 48 Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 2 Dec. 1999 RABOBANK 14.00.01.751 abonnementsprijs ƒ17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen tel. 0478 - 583 464 OOSTRUM HARMONIE Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. Zaterdag 4 dec. 09.30 u Maandag 6 dec. 19.00 u 20.00 u Woensdag 8 dec. 19.30u Donderdag 9 dec. 20.30 u Oud papier ophalen Papierophalers: M. Zweden, J. Linders, H. Litjens, N. Versleijen, J. Boreas, H. Moorrees, K. Vollenberg, H. Vermeulen, L. Bom, A. Jeuken, Jacq. Weijs, A. Kuenen, S. Frederix, J. Philipsen Repetitie leerlingenorkest Repetitie orkest Repetitie tamboerkorps Bestuursvergadering Agenda december: 12 dec. Play-in leerlingenorkesten Venray, Leunen/Veulen/Heide en Oostrum 18 dec. Caeciliaviering 24 dec. Opluistering kerstvieringen 1 OPGERIGHT OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1999 | | pagina 1