REDACTIE: 28e jaargang no. 46 Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 18 Nov. 1999 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur HARMONIE OOSTRUM Vrijdag 19nov. Eikenhofkapel carnavalszitting Zaterdag 20 nov. Eikenhofkapel carnavalszitting Maandag 22 nov. 19.00 u. Repetitie leerlingenorkest 20.00 u. Repetitie orkest 21.30 u. Algemene ledenvergadering Woensdag 24 nov. 19.30 u. Repetitie tamboerkorps Agenda november/december: 28 nov. Intocht St. Nicolaas 4 dec. Oud papier ophalen 9 dec. Bestuursvergadering 12 dec. Play-in leerlingenorkesten 18 dec. Caeciliaviering 24 dec. Opluistering kerstvieringen 1 OPGERICHT OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1999 | | pagina 1