REDACTIE: 28e jaargang no. 45 Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 11 Nov. 1999 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur HARMONIE OOSTRUM Za. 13 nov. 19.00 u. Leerlingenorkest opluistering gezinsmis/ St. Maarten viering. Aanwezig zijn in de kerk om 18.20 u. voor een korte repetitie vooraf. Tenue: blauwe spijker broek en trui 20.45 u. Tamboerkorps gemeentetournooi Verzamelen 20.00 u. bij gemeenschapshuis. Ma. 15 nov. 18.15 u. Samenspelgroep 19.00 u. Repetitie leerlingenorkest 20.00 u. Repetitie orkest Wo. 17 nov. 19.30 u. Repetitie tamboerkorps Agenda november: 19/20 nov. Eikenhofkapel carnavalszittingen 22 nov. Algemene ledenvergadering 28 nov. Intocht St. Nicolaas 1 OPGERIGHÏ OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1999 | | pagina 1