REDACTIE: Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 RABOBANK: No. 14.00.01.751 28e jaargang no. 44 4 Nov. 1999 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's weekblad kunt u inleveren bij: A.Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur Uitnodiging Vergadering. Hierdoor nodigen wij U uit voor de openbare vergadering van de dorpsraad Oostrum. Deze bijeenkomst vindt plaats op Dinsdag 9 november 1999 in café - zaal "de Karklingel", Mgr. Hanssenstraat 29, te Oostrum. Aanvang: 20.00 uur. Namens het Dagelijks Bestuur van de Dorpsraad Oostrum, H.W. Holtackers, voorzitter. Agenda: 1Opening door de voorzitter. 2. Notulen van de dorpsraadvergadering van 19 oktober j.l. 3. Ingekomen stukken/ mededelingen. 4. Verslag commissies. 5. Dorpsradenoverleg. 6. Herinrichting Dorpsplein. dorpsraad i/verkcomite ooslrum" Secretariaat: Stationsweg 138a, 5807 AD Oostrum, tel. 0478 - 583 555 1 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1999 | | pagina 1