REDACTIE: 28e jaargang no. 43 Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 28 okt. 1999 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur HARMONIE OOSTRUM Zo. 31 okt. Allerzielenviering Orkest en tamboerkorps aanwezig zijn om 14.50 uur in de kerk (tenue uniform sjaal) Ma. 1 nov. 19.00 u. Repetitie leerlingenorkest 20.00u. Repetitie orkest Wo. 3 nov. 19.30u. Repetitie tamboerkorps Do. 4 nov. 20.30 u. Bestuursvergadering Agenda november: 6 nov. Oud papier ophalen 6 nov. Receptie tamboerkorps 7/8 nov. Concert en toneel 13 nov. Leerlingenorkest St. Maarten 13 nov. Gemeentetournooi drumbands 17 nov. Algemene ledenvergadering 19/20 nov. Eikenhofkapel carnavalszittingen 28 nov. Intocht St. Nicolaas 1 OPGERICHT" x OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1999 | | pagina 1