REDACTIE: 28e jaargang no. 42 Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 21 okt. 1999 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 HARMONIE OOSTRUM Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur Ma. 25 okt. 19.00u. Repetitie leerlingenorkest 20.00u. Repetitie orkest Wo. 27 okt. 19.30u. Repetitie tamboerkorps Agenda oktober/november: 31 okt. Allerzielenviering 4 nov. Bestuursvergadering 6 nov. Oud papier ophalen 6 nov. Receptie tamboerkorps 7/8 nov. Concert en toneel 13 nov. Leerlingenorkest St. Maarten 13 nov. Gemeentetournooi drumbands 17 nov. Algemene ledenvergadering 19/20 nov. Eikenhofkapel carnavalszittingen 28 nov. Intocht St. Nicolaas Maandag 25 t/m zaterdag 30 okt. Donateursaktie Harmonie 1 OPGERICHT0 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1999 | | pagina 1