REDACTIE: 28e jaargang no. 40 Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 7 okt. 1999 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur HARMONIE0 pRIS oOOSTRUM Do. Zo. 7 okt. 10 okt Ma. 11 okt Wo. 13 okt Do. 14 okt 19.30u. 10.00 u. 19.00u. 20.00U. Repetitie 19.30 u. 19.30 u. 20.30 u. Repetitie tamboerkorps Repetitiedag tamboerkorps (sporthal VVGI) Eikenhofkapel Loohorst Repetitie leerlingenorkest Repetitie orkest leerlingen volgens afspraak Repetitie tamboerkorps Repetitie tamboerkorps Bestuursvergadering Agenda oktober: 17 okt. Concours tamboerkorps te Goirle 30 okt. Donateursaktie 31 okt. Allerzielenviering Gemeentetoumooi Muziekfederatie Venray Afgelopen zaterdag heeft ons orkest deelgenomen aan het gemeentetoumooi van de Muziekfederatie Venrav. Het optreden werd beoordeeld met de kwalificatie "aoed". 1 OPGERICHT- 1918 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1999 | | pagina 1