REDACTIE: 28e jaargang no. 39 Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 30 sept. 1999 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur OOSTRUM HARMONIE Za. 2 okt. 09.30 u. Ophalen oud papier: K. Op den Camp, I. Camps, G. Janssen, F. Basten, P. Pijpers, W. Pluk, M. Poels, J. Teeuwen, F. van de Venne, A. Swemers, P. Derksen, M. Kempen *Gemeentetournooi orkest; aanwezig zijn in de schouwburg Venray om 20.45 uur Ma. 4 okt. 19.00 u. Repetitie leerlingenorkest 20.00 u. Repetitie orkest Wo. 6 okt. Repetitie leerlingen volgens afspraak 19.30 u. Repetitie tamboerkorps Do. 7 okt. 19.30 u. Repetitie tamboerkorps Agenda oktober: 10 okt. Eikenhofkapel Loohorst 14 okt. Bestuursvergadering 17 okt. Concours tamboerkorps te Goirle 30 okt. Donateursactie 31 okt. Allerzielenviering 1 OPGERICHT OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1999 | | pagina 1