oozo. Betreft: cursus Bedrijfshulpverlening. Wij herinneren de deelnemers aan de cursus bedrijfs hulpverlening aan de data, waarop Stigas Arbodienst deze zal verzorgen Data: Dinsdag 21 september, 28 september, 12 oktober en 2 november a.s. Locatie: zaal de Karklingel te Oostrum. Cursustijd: 18.30 uur tot 22.30 uur. De nota van de cursuskosten zult U tezijnertijd van het secretariaat ontvangen. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Hallo jeugdleden Supercup voor de jeugd Wie wordt in 1999 de tennis"ster" van de jeugd uit Oostrum? Op 26 september a.s. wordt de jaarlijkse club kampioenschap georganiseerd. Ben jij degene die de supercup kan of wil winnen? Geef je op! Lever onderstaand strookje in vóór 19 september a.s. bij: Henny v. Dijk, Kloosterstraat 15 Diny Derks, Randenrade 59 Naam Adres: Geef ons de volle vijf!!!!! Woensdag 6 oktober 1999,18.00 uur. Korfbalvereniging Oostrum 9 Organisatie Zelfstandige Ondernemers m M OOSTRUMSE sas? TENNISVERENIGING OOSTRUM

Oostrum's Weekblad | 1999 | | pagina 9