DEELNAME TAMBOERKORPS AAN WERELDRECORDPOGING TE VELDHOVEN. Zondag 19 september a.s word.t in Veldhoven een wereldrecordpoging gedaan om het grootste tamboerkorps ter wereld te formeren. Daartoe moeten 300 tamboers gedurende 10 minuten gezamenlijk musiceren. Ons tamboerkorps is een van de deelnemende korpsen. Alle deelnemende korpsen maken tussen 14.00 en 15.00 u. een muzikale rondwandeling, waarna om 15.30 u. de recordpoging zal plaatsvinden. Het geheel wordt omlijst door diverse muzikale aktiviteiten en er zijn diverse blaaskapellen aanwezig, waaronder onze Eikenhofkapel die om 16.30u. zal optreden. Dit alles zal plaatsvinden in en rondom de sporthal "de Springplank" aan de Oortlaan te Veldhoven. Het belooft een groots spektakel te worden en iedereen is welkom. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Kerkdiensten O.L.Vrouw Geboorte Parochie Oostrum 18 -26 september Zaterdag 19.00 uur GEZINSMIS: VREDE Overl. ouders Poels-Aben, jaardienst Martin Vermeulen (kinderkoor) zondag 08.30 uur Voor 'n ernstige zieke 10.00 uur voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie (Herenkoor) Maandag 09.00 uur Tot bijzondere intentie Dinsdag 09.00 uur Voor de weduwe Pingen (namens de bejaarden van Gildestraat en Watermolenstraat) 19.30 uur H. Mis O.V.B.( Kinderkoor Woensdag 09.00 uur Voor de vrede in onze gezinnen (Met Rozenkransgebed) Donderdag 09.00 uur Uit dankbaarheid t.e.v. Onze Lieve Vrouw Vrijdag 08.30 uur UITSTELLING VAN HET ALLERHEILIGSTE 09.00 uur Wim Daniels, Jo Jeuken Zaterdag 19.00 uur Piet Verheijen, overl. ouders Tijssen-Peeters Misdienaarsbeurten Zaterdag 19.00 uur Job Euwes, Luuk Gielens, Lennart Peeters, Willem Verheijen Zondag 08.30 uur Gebr. Kessels, Peter Fleurkens, Guus Op den Camp 10.00 uur Floortje Gloudemans, Anne Basten, Marloes Derksen, Elke Euwes Dinsdag 21 september 19.30 uur Danielle Engels, Marloes Denissen -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 3

Oostrum's Weekblad | 1999 | | pagina 3