Kennisgeving Korfbalvereniging Oostrum laat weten dat de pand brieven van de volgende personen zijn getrokken: 169/166/185/182/179/177-SV Oostrum 154 - M. Frederix 2 160 - Fam. G. Thielen 2 159 - Fam. P. van Dijck 2 275 - B. Poels 2 276 - G.A.J. Hendrickx 2 113 - J. Kreutz 2 247 - Th.Janssen 243 - A. Beuving 225 - H. Geurts 219 - E. Oosthoek 263 - J. Vermeulen 259 - J. Bus 217 - erven R. Zeelen 227 - Wenke Janssen 114 - gebr. Van de Venne 141 - Y. Raedts 109 - H.v.d. Berg 267 en 269- M. Laurensse 245 - L.P.T. Lenssen 213 - P.L.C. Driessen Bovengenoemden verzoeken wij om hun ORIGINELE pandbrief uiterlijk per 1-10-1999 in te leveren of op te sturen naar: Marivi Claessens, Kamperfoelie 49, 5803 HL VENRAY. Vergeet a.u.b. niet om uw banknaam en banknummer toe te voegen! BIJ VOORBAAT DANK VOOR UW MEDEWERKING NAMENS ONZE PEN NINGMEESTER. De betreffende bescheiden mogen ook in een afgesloten enveloppe met vermelding "pandbrief aangeleverd worden op het adres van voorzitster T. Tonnissen, Binnenhof 17 te Oostrum. Voor doorgifte aan de penningmeester wordt dan gezorgd. Grote clubaktie. ATTENTIEWE GAAN op 6 oktober 1999 WEER ROND MET LOTEN VOOR DE GROTE CLUBAKTIE Wij hopen dat u ook dit jaar weer bereid bent om deze aktie voor onze club te ondersteunen. Wij kiezen bewust NIET voor een voorverkoop omdat we onze leden dan 2x op pad moeten sturen en wij aan onze leden ook geen afdracht doen. De opbrengst komt dus geheel ten goede aan de vereniging. Misschien komen er ook dit jaar weer Venrayse verenigingen bij u langs. Omdat de meeste inwoners van Oostrum weten dat wij ALLEEN in Oostrum loten verkopen hopen we dat u onze vereniging blijft steunen. Wij hopen ook dat onze leden weer enthousiast zullen helpen bij de verkoop en we verwachten hen op woensdag 6-10-1999 rond 18.00 uur bij T. Tonniss en, Binnenhof 17 te Oostrum. Onze leden ontvangen nog persoonlijk bericht. 22 KORFBALVERENIGING OOSTRUM

Oostrum's Weekblad | 1999 | | pagina 22