KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN In de week van 13 tot en met 18 september zullen leden van de KBO Oost rum collecteren voor het Beatrix-fonds. Hopelijk dat velen van de Oostrumse bevolking deze collecte steunen. Op woensdag 22 september beginnen we weer met de kaartmiddag en het koersballen. Nieuwe leden zowel voor het rikken en koersballen zijn van harte welkom. Voor alle leden zal er dan een kopje koffie (bruin) klaar staan. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Te koop Geopend 's zaterdags van 09.00 uur-18.00 uur of op afspraak. Tel.: 581037 P. Verrijdt, Geysterseweg 29, Oostrum. Biljartclub S.N.A. Driebanden CAR BRT SNA-1 <-> OBK-1 5-2 Lensen H. 27 71 Venne E. vd 26 55 Magermans J. 19 54 DWH-1 <-> SNA-1 7 - O Venne E. vd 20 69 Venne T. vd 17 66 Steeghs G. 9 33 Libre CAR BRT Trefpunt-1<-> SNA-2 7 - 2 Kleuskens W. 61 18 Wijnhoven J. 38 26 GEMID HS PN 0.380 3 0 0.473 3 2 0.352 2 2 0.290 2 0 0.258 3 0 0.273 3 0 GEMID HS PN 3.389 17 2 1.462 9 0 9 Secretaris: A. Linders, Geeststraat 8, Oostrum.Tel.: 0478 - 510 385 KBO-OOSTRUM Zonnebloemen Pompoenen l/\

Oostrum's Weekblad | 1999 | | pagina 9