Kerkdiensten O.L. Vrouw Geboorte Parochie Oostrum 12-19 september Zondag 08.30 u. Voor 'n ernstige zieke, overl. ouders Smits-v.d. Hoogen 10.00 u. Voor de bedevaartgangers van Venray, Toon Peren boom overl. ouders (Koor Venray) Maandag 09.00 u. Tot bijzondere intentie Dinsdag 09.00 u. Voor 'n ernstige zieke Woensdag 09.00 u. Uit dankbaarheid voor alle verkregen gunsten (Met Rozenkransgebed) Donderdag 09.00 u. Voor Marietje Nooyen Vrijdag 08.30 u. UITSTELLING VAN HET ALLERHEILIGSTE 09.00 u. Voor Jo Jeuken Zaterdag 19.00 u. GEZINSMIS - Vrede met alle geweld Overl. ouders Poels-Aben (Kinderkoor) Misdienaarsbeurten Zaterdag 19.00 u. Gebr. Kessels, Maarten Wijnen, Luuk Gielens 08.30 u. Dave Moorrees, Giel en Nicki Emons, Peter Fleurkens 10.00 u. Misdienaars van Venray Zondag -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Verse Vis Gebakken Vis Visspecialiteiten cs maandags van 16.30 -18.30 uur Standplaats: Watermolenstraat Vishandel E. Camps Randenrade 33 tel. 0478 - 581 897 5 De Redactie wenst iedereen prettige kermisdagen Anny en Jo

Oostrum's Weekblad | 1999 | | pagina 5