REDACTIE: 28e jaargang no. 36 Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 9 sept. 1999 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur dorpsraad „n/erkcomiïe ooslrum" Kermis Oostrum De dorpsraad Oostrum ontving van de gemeente het volgende bericht: In verband met de bouw van het woonzorgcomplex nabij de kerk op het dorpsplein zal de kermis dit jaar opgebouwd worden op het terrein bij de Oude Watermolen. Een locatie die in het verleden al vaker is gebruikt als kermisterrein. De kermisdagen zijn: zaterdag 11, zondag 12, maandag 13 en dinsdag 14 september. Het is de bedoeling dat het volgend jaar het gerenoveerde dorpsplein samen met een deel van de Mgr. Hanssenstraat als kermisterrein zullen fungeren. Tezijnertijd zult U hierover tijdig geïnformeerd worden. Wij wensen U allen een prettige kermis met mooi nazomerweer! Voor de kermisattracties verwijzen wij U naar een afzonderlijke publicatie in 't Oostrums Weekblad. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 1 Secretariaat: Stationsweg 138a, 5807 AD Oostrum, tel. 0478 - 583 555 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1999 | | pagina 1