REDACTIE: 28e jaargang no. 34 Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 26 aug. 1999 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrunïs weekblad kunt u inleveren bij: A.Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur OOSTRUM HARMONIE Maandag 30 aug. 19.00 u. Repetitie leerlingenorkest 20.00 u. Repetitie orkest Woensdag 1 sept. Repetitie leerlingen volgens afspraak 19.30 u. Repetitie tamboerkorps Donderdag 2 sept. 19.30 u. Repetitie tamboerkorps Agenda september 04 sept. Ophalen oud papier 18/19 sept. Kamp jeugdleden 19 sept. Tamboerkorps Veldhoven 25 sept. Amerikaans feest Oostrum (10.30 u.) 26 sept. 10.30 u. Opluistering H. Mis -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 1 OPGERICHT OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1999 | | pagina 1