REDACTIE: 28e jaargang no. 32 Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 12 aug. 1999 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur Kerkdiensten O.L. Vrouw Geboorte Parochie Oostrum 14 - 22 augustus Zaterdag 19.00 u. Zondag 08.30 u. 10.00 u. Maandag 09.00 u. Dinsdag 09.00 u. Woensdag 09.00 u. Donderdag 09.00 u. Vrijdag 08.30 u. 09.00 u. 16.00 u. Zaterdag 19.00 u. Overl. familie Jeucken-Niessen, Wim Daniëls (na mens de buurt), Jan Smedts (namens de buurt) Voor 'n zieke Voor de bedevaartgangers van Geijsteren, overl. ouders v.d. Hoogenhof-Spreeuwenberg (Zangkoor van Geijsteren) Tot bijzondere intentie Theo Vervuurt Uit dankbaarheid voor 'n gelukkig huwelijk Voor de vrede in onze gezinnen (met Rozenkrans gebed) Uit dankbaarheid t.e.v. Onze Lieve Vrouw UITSTELLING VAN HET ALLERHEILIGSTE Voor Jo Jeuken Uit dankbaarheid voor het 50-jarig huwelijk (Sjaak van Oijen en Theodora van Berlo) (Koor Harmony) Jaardienst Huub Van de Venne, jaardienst Annie Theeuwen-Derks, Giel Vennekens en echtgenote en wederzijdse familie 1 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1999 | | pagina 1