REDACTIE: 28e jaargang no. 29 Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 22 juli 1999 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN Jaar van de ouderen 1999 - Activiteiten Op dinsdag 17 augustus zal er een fietsdag gehouden worden waaraan u kunt deelnemen. Vanuit alle kerkdorpen starten we een fietstocht van onge veer 20 km. Om 13.00 treffen de deelnemers elkaar bij het restaurant op het voormalige St. Anna-terrein. Thans Vincent van Gogh-terrein, locatie Noord singel. Leerlingen van de Gilde-opleidingen bieden de deelnemers hier een door hen verzorgde lunch aan. Tijdens de middagpauze is er dan nog een gezel lig samenzijn. De onkosten bedragen slechts 5,- p.p. U kunt u opgeven bij Nel Kessels, Jofferspas 30 Tr. Drabbels-Moorrees, Hatendonkstr 6 A. Linders, Geeststr 8 Opgave tot 1 augustus. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 1 'Ojd *V Secretaris: W. Hermans. Geeststraat 1. 5807 AR Oostrum. Tel.: 0478 - 583 889 OOSTRUMs WEEKBLAD KBO-OOSTRUM

Oostrum's Weekblad | 1999 | | pagina 1