REDACTIE: 28e jaargang no. 28 Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 15 juli 1999 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur Daar de drukkerij week 30 31 gesloten is verzoeken wij u om alle kopij voor deze 2 weken in te leveren tegelijk met die van week 29. Kerkdiensten O.L.Vrouw Geboorte Parochie Oostrum 17-25 juli Zaterdag 19.00 uur Zondag Maandag Dinsdag 08.30 uur 10.00 uur Overl. ouders Pelzer-Janssen, uit dankbaarheid bij het 57 jarig priesterschap van pastoor de Ceuster, Toon Thielen, Theij v.d. Venne, overl. fam. v.d. Venne- Hagens (Koor Harmony) Jules Schelbergen Overl. ouders Jeuken-Verhulsdonk en zoon Martin en dochter Jo, uit dankbaarheid voor 57 jaar priester schap priesterschap van pastoor de Ceuster (Gem.koor) Uit dankbaarheid Piet Haegens Woensdag 09.00 uur Voor de vrede in onze gezinnen Met Rozenkrans gebed Uit dankbaarheid t.e.v. Onze Lieve Vrouw Uitstelling van het Allerheiligste 09.00 uur 09.00 uur Donderdag 09.00 uur Vrijdag 08.30 uur 1 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1999 | | pagina 1