Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 RABOBANK: No. 14.00.01.751 REDACTIE: 28e jaargang no. 27 8 juli 1999 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur Wij verzoeken u beleefd om bij het WoZoCo complex op het Dorpsplein geen vuil te storten, daar dit plein niet als vuilnisbelt fungeert. Wij danken u voor uw medewerking. Daar de drukkerij week 30 31 gesloten is verzoeken wij u om alle kopij voor deze 2 weken in te leveren tegelijk met die van week 29. dorpsraad j/i/erkcomita ooslrum 1 Secretariaat: Stationsweg 138a, 5807 AD Oostrum, tel. 0478 - 583 555 OOSTRUMs WEEKBLAD ATTENTIE

Oostrum's Weekblad | 1999 | | pagina 1