REDACTIE: Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 RABOBANK: No. 14.00.01.751 28e jaargang no. 26 1 juli 1999 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur Aan: de leden van de Dorpsraad Oostrum, de adviserende leden van de Dorpsraad, de commissieleden, Hierdoor nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van de dorpsraad Oostrum. Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 6 juli 1999 in zaal 'de Karklingel', Mgr. Hanssenstraat 29 te Oostrum. Aanvang: 20.00 uur. Namens het Dagelijks Bestuur van de Dorpsraad Oostrum Agenda: 1Opening door de voorzitter. 2. Notulen van de dorpsraadvergadering van 8 juni 1999. 3. Ingekomen stukken/ mededelingen. 4. Kennismaking met de heer Sassen, Gemeente Venray. Bespreking aandachtspunten Oostrum. dorpsraad i/i/erkcomite ooshjm" H.W. Holtackers, voorzitter. Secretariaat: Stationsweg I38a. 5807 AD Oostrum, tel. 0478 - 583 555 1 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1999 | | pagina 1