Lourdescomité afd. Venray COLLECTE t.b.v. Lourdes Liefdewerk in de gemeente Venray. Van gemeentewege is er weer een vergunning verleend voor het houden van een huis-aan-huis collecte, in de week van 27 juni t/m 10 juli. De opbrengst van deze collecte komt geheel ten goede aan zieken c.q. gehandicapten uit de gemeente Venray e.o.! Het Lourdescomité hoopt dat deze jaarlijkse collecte in uw parochie goed zal worden ontvangen, want de opbrengst in uw parochie zal ook ten bate zijn van zieken in deze parochie. Wij bevelen deze collecte dan ook gaarne in uw goedgeefsheid aan. Lourdescomité afd. Venray e.o. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Agenda 1999 27 juni 10e Oostrumse Volleybal Festival en braderie 05 juli Laatste repetitie voor de vakantie Harmonie 06 juli LVB Jaarlijkse fietsdagtocht met pick-nick 06 juli Openbare vergadering Dorpsraad 13 t/m16 juli Fietsvierdaagse 12 aug. LVB fietsavond (vertrek om 19.00 uur bij Rabobank) 23 aug. Start repetities na vakantie Harmonie 29 aug. Fietstocht - picknick buurtvereniging VDS 29 aug. Kinderkledingbeurs 't Rommelhöfke 05 sept. ADOR - dag 07 sept. Openbare vergadering Dorpsraad 09 sept. LVB Demonstratieavond over pasta's, Mevr. Janssen- Bergmans uit Roggel 21 sept. OVB Opening Winterseizoen iets over eten 5 Sekr. Mevr. J.W. Krijnen Gooijer Kamperfoelie 82 5803 HJ Venray Tel. (0478) 58 49 56

Oostrum's Weekblad | 1999 | | pagina 5