ZOMERCONCERTEN RABOBANK VENRAY-OOSTRUM. Vrijdag 25 juni om 20.00 u. is onze harmonie aan de beurt om op te treden tijdens de zomerconcerten van de Rabo-bank. Na ons treedt op de fanfare uit Smakt-Holthees en de avond wordt afgesloten met een optreden van Beppie Kraft, ledereen is van harte welkom. LAATSTE REPETITIE VOOR DE VAKANTIE. Op maandag 5 juli om 19.30u. houden wij de laatste repetitie voor de vakantie. Zoals dat de laatste jaren gebruikelijk is doen we dat met een optreden buiten op het terras van het gemeenschapshuis, waaraan alle onderdelen van de harmonie deelnemen. Dit jaar willen we tijdens deze avond aandacht geven aan het feit dat onze dirigent en instructeur Piet Poels 25 jaar verbonden is aan onze vereniging, ledereen die onze harmonie maar vooral ook Piet Poels een warm hart toedraagt willen we dan ook vragen om op deze avond aanwezig te zijn. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Kerkdiensten O.L.Vrouw Geboorte Parochie Oostrum 26 juni - 4 juli Zaterdag 11.00 uur Voor het Bruidspaar Rutten-Broers 19.00 uur overl. ouders en familie Sikes-Rutten, Gerrit Rutten, Petronella Maria Kusters-v.d. Berg Zondag 08.30 uur Jan v.d.Berg 10.00 uur jaardienst Sef v.d. Brandt en Louisa Weijs (Herenkoor) Maandag 09.00 uur Tot bijzondere intentie Dinsdag 09.00 uur Marietje Nooyen Woensdag 09.00 uur Uit dankbaarheid voor alle verkregen gunsten (Met Rozenkransgebed) Donderdag 09.00 uur Uit dankbaarheid t.e.v. Onze Lieve Vrouw Vrijdag 08.30 uur UITSTELLING VAN HET ALLERHEILIGSTE OM EERHERSTEL TE BRENGEN AAN GOD, SCHEPPER VAN ALLE LEVEN 09.00 uur Jo Jeuken (fam. M.) Zaterdag 19.00 uur Piet Haegens (namens de buurt), Leo van Arsen, overl. ouders Janssen-Peeters, Lies Janssen-Wolters, Pierre Wolters MISDIENAARSBEURTEN Vrijdag 15.00 uur Elke Euwes,Anne Basten Zaterdag 11.00 uur Elke Euwes,Anne Basten 19.00 uur Job Euwes,Luuk Gielens,gebr.Kessels Zondag 08.30 uur Lennart Peeters, Willem Verheijen, Dave Moorrees 10.00 uur Marloes Derksen, Danielle Engels, Ireen Schleepers, Marloes Denissen -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 3

Oostrum's Weekblad | 1999 | | pagina 3