NOBEL Nieuws 13 juni is Freek Mijling op concours geweest naar Bergen, hier be haalde hij in het L-springen een mooie 3e prijs. Onze jonge amazones zijn 20 juni ook op pad geweest en wel naar Sevenum. Dit was een selectiewedstrijd en iedereen moest dus zo goed mogelijk rijden, en dat is ook aardig gelukt. Tamara Wilmsen behaalde hier een mooie 4e prijs met 167 punten en met het ponyspel een 1e prijs. Denise Creemers behaalde een 7e plaats met 165 punten en Jeanine Huybers behaalde een 13e plaats met 160 punten, ledereen reed in de B-dressuur en ze hebben ook allemaal een winstpunt erbij, leder een van harte gefeliciteerd. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o TONEELCLUB DE VLASBLOEM OOSTRUM Beste bestuursleden van de Vlasbloem, Op donderdag 24 juni a.s. hebben we bestuursvergadering in cafe - zaal de Karklingel. Aanvang van de vergadering is 20.30 uur. De repetitie van deze week komt te vervallen. Wij verwachten alle bestuursleden om 20.30 uur Volgende repetitiedata: Dinsdag 29 juni om 20.00 uur Dinsdag 6 juli om 20.00 uur Dinsdag 13 juli om 20.00 uur Dinsdag 20 juli om 20.00 uur Met vriendelijke groeten, Netty van Reenen Secr. Vlasbloem Oostrum -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o NOBEL 13 m A

Oostrum's Weekblad | 1999 | | pagina 13