De aangeleverde kopij dient vóór zondagavond 21.00 uur ingeleverd te zijn. Kopij dient getypt in blokletters te worden ingeleverd. Alvast bedankt voor een ieders medewerking! Kopij senioren en veteranen: Mgr. Hanssenstraat 12 Kopij jeugd: v. Broekhuizenstraat 29 Oostrum, 16 juni 1999 Beste Sportvriend(en), Oostrum viert feest dit jaar. Als vereniging staan we aan de vooravond van een verplaatsing naar een nieuw sportpark en hebben we het seizoen '98 - '99 succesvol af kunnen sluiten. Zo werden bij de jeugd de A1, E1 en F1 kampioen en bij de senioren lukte dit het 3e elftal. Ons eerste elftal promoveerde naar de 5® klasse middels de nacompetitie. Het bestuur biedt de elftallen een receptie aan, welke wordt gehouden in de kantine op ons sportpark en wel op zaterdag 3 juli a.s. Het programma ziet er als volgt uit: 18.30 - 19.15 Receptie Oostrum E1 en F 1 19.30 - 21.00 Receptie Oostrum A1Oostrum 1 en Oostrum 3 Wij hopen van harte u op deze receptie te mogen begroeten. Met vriendelijke gr Namens de voetbalvereniging Oostrum, Ton Broeren, secretaris Raadpleeg te allen tijde publikatiebord i.v.m. eventuele wijzigingen 12

Oostrum's Weekblad | 1999 | | pagina 12