JAAR VAN DE OUDEREN 1999 ACTIVITEITEN Op zaterdag 31 juli zal een JEU de BOULES-DAG plaatsvinden in Oirlo met medewerking van Club Wat Jang. U kan hieraan deelnemen door u, svp schriftelijk, op te geven bij Jan Joosten. De entree is vrij. Inschrijfformulier. Aan: Dhr. Jan Joosten Haalakker 28 5807 AZ Oirlo o^el: 571916 Van: Naam: Adres: Tel.nr.: Neemt deel aan de JEU DE BOULES-DAG Zaterdag 31 juli 1999 Uiterlijk opgeven voor 10 juli a.s. U kunt dit formulier ook inleveren bij de w.n. secretaris A. Linders, -> Geeststraat 8 te Oostrum. In aansluiting hierop delen wij u mede, dat er op 19 augustus a.s. in het openluchttheater "De Doolhof" in Tegelen een groot evenement zal plaatsvin den voor alle ouderen en iedereen die zich bij ouderen betrokken voelt. Er zal een informatiemarkt zijn en er zullen diverse sprekers verschillende thema's behandelen. Eveneens zullen er diverse optredens zijn in de vorm van theater, muziek, zang en dans. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o OOSTRUMSE VROUWEN BEWEGING Beste leden, Voor ieder die zich opgegeven heeft om tijdens de fietsvierdaagse te helpen en voor diegenen die ons alsnog graag willen helpen. Op dinsdag 6 juli om 20.00 uur komen wij bij elkaar om tekst en uitleg te geven aan de werkzaamheden tijdens de fietsvierdaagse. Bijeenkomst 6 juli 20.00 uur in 't zaaltje van het gemeenschapshuis, tot dan. Diny en Dory -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Daagse Ven ray 11

Oostrum's Weekblad | 1999 | | pagina 11