REDACTIE: 28e jaargang no. 21 Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 27 mei 1999 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's weekblad kunt u inleveren bij: A.Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur HARMONIE OOSTRUM Za. 29 mei 09.15u. Repetitie leerlingenorkest 10.30u. Vertrek leerlingenorkest naar Hoeven 18.30u. Repetitie tamboerkorps Zo. 30 mei 10.00u. Eerste Communie Tamboerkorps verzamelen om 09.45u. op de speelplaats van de Maria basisschool; het orkest dient om 09.45u. in de kerk te zijn Ma. 31 mei 19.00u. Repetitie leerlingenorkest 20.00u. Repetitie orkest Wo. 26 mei Geen repetities tamboerkorps (verschoven naar 5 juni) Agenda juni 5 juni Ophalen oud papier 6 juni Sacramentsprocessie 13 juni Défilé vierdaagse Venray 19 juni Peeltournooi tamboerkorps 20 juni Optreden tamboerkorps Wanssum 1 OPGERICHT OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1999 | | pagina 1