REDACTIE: 28e jaargang no. 20 Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 20 mei 1999 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur OOSTRUM HARMONIE3 Maandag 24 mei geen repetities Woensdag 26 mei geen repetities (Verschoven naar 29 mei) Agenda mei: 29 mei Leerlingenorkest concert Hoeven 30 mei 1e Communie Harmonie Sub Matris Tutela is op zoek naar een nieuwe President (voorzitter) Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Jack Schuurmans (secretaris), Binnenhof 11, tel: 586286. De wijze waarop aan de functie van president invulling gegeven wordt, is volledig bespreekbaar. 1 OPCTRIGHI┬╗ OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1999 | | pagina 1