om, midden onze drukke taken, tijd te maken en, samen met u, medelijden en troost te worden voor anderen. Maria, tedere Maagd der Armen, bid voor ons en bid met ons. Hartelijk dank! Kapelaan Hoedemaekers van Venray, die altijd graag naar Oostrum komt, en ook de uitnodiging om zondag j.l. de Hoogmis en de processie te doen, zeer op prijs heeft gesteld, heeft na de processie Harmonie, het Gilde van Overloon en ons Gem. Koor al hartelijk bedankt voor hun feestelijke opluistering van de Eucharistieviering en de processie. Ik sluit mij volledig aan bij zijn dankwoorden. Het was zoals ik ook van onze parochianen, en eveneens van bezoekers van Venray, heb gehoord, 'n feestelijke opluistering van de Eucharistie en 'n sfeervolle processie. We hadden natuurlijk graag 'n grotere opkomst gezien, maar gezien er al velen op vakantie waren, was de opkomst, ook volgens kapelaan Hoedemaekers, nog bemoedigend. Bij de dankwoorden van kapelaan Hoedemaekers wil ik nog graag toevoegen: hartelijk dank ook nog aan allen die het voorbereidend werk gedaan hebben. De vrijwilligers die de bloembakken geplaatst hebben en de dames die weer prachtig versierd hebben en zij die voor de bloemen gezorgd hebben. En ik heb gemerkt dat zij allen, zoals gewoonlijk, dat alles met plezier en in 'n gezellige stemming gedaan hebben. Vrijwilligers en vrijwilligsters, heel hartelijk dank voor jullie altijd spontane medewerking. uw pastoor. -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Leden LVB Op dinsdag 18 mei gaan we weer fietsen. Vertrek: 19.00 uur bij de Rabobank Oostrum. We fietsen ongeveer 25 km. .0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 limburgse vrouwenbeweging van de l.l.t.b. 5

Oostrum's Weekblad | 1999 | | pagina 5