Kerkdiensten O.L.Vrouw Geboorte Parochie Oostrum 15-23 mei Zaterdag 19.00 uur Zondag 08.30 uur 10.00 uur Maandag 09.00 uur Dinsdag 09.00 uur Woensdag 09.00 uur 19.00 uur Donderdag09.00 uur Vrijdag 08.30 uur 09.00 uur Zaterdag 19.00 uur Overl. ouders Houwen-Jacobs, gest. jaardienst Mie Staaks-Hermans, overl. ouders Broeren-Kersten, Toon Perenboom, Tina Joosten (namens de buurt), Giel Vennekens en echtgenote en wederzijdse familie (koor Harmony) Voor 'n zieke Piet Clephas, gest. jaardienst Piet Camps en Gerarda Vermeulen, Giel Vennekens en echtgenote en weder zijdse familie (Gem. koor) Tot bijzondere intentie (Met Rozenkransgebed) Wim Daniels (namens de buurt) (Met Rozenkransgebed) Piet Haegens Plechtig Lof (Met Rozenkransgebed) (Koor Harmony) Marietje Nooyen (Met Rozenkransgebed) Uitstelling van het Allerheiligste Voor 'n goede uitkomst (Met Rozenkransgebed) Piet Haegens (namens Theo en Maria), Theij Vandevenne, overl. ouders Vandevenne-Hagens, overl. ouders Janssen-Arts en Ger Janssen, Giel Vennekens en echtgenote en wederzijdse familie Misdienaarsbeurten Zaterdag 19.00 uur Job Euwes, Luuk Gielens, Gebr. Kessels Zondag 08.30 uur Lennart Peeters, Willem Verheijen, Dave Moorrees 10.00 uur Elke Euwes, Danielle Engels, Ireen Schlepers, Wanda van de Bussche Woensdag 19 mei 19.00 uur(lof) Geertje de Kleijn, Anne Basten. Maria, tedere Maagd der Armen jouw glimlach doet ons iets vermoeden van het ware gelaat van de vader. Jouw woorden, zo menselijk, zo moederlijk, zijn voor ons bron van vreugde en vrede. Meer en meer mensen in onze wereld zijn gekwetst en zonder hoop. Jij nodigt ons uit om echt lief te hebben, bereid om de andere in zijn eigenheid te beluisteren en te ontmoeten. Jij roept ons ook op 3

Oostrum's Weekblad | 1999 | | pagina 3