REDACTIE: Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 RABOBANK: No. 14.00.01.751 28e jaargang no. 19 12 mei 1999 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur Maandag 17 mei 19.00 u. Repetitie leerlingenorkest 20.00 u. Repetitie orkest Woensdag 19 mei 18.45 u. Repetitie leerlingen tamboerkorps 19.30 u. Repetitie tamboerkorps Agenda mei: 29 mei Leerlingenorkest concert Hoeven 30 mei 1e Communie Harmonie Sub Matris Tutela is op zoek naar een nieuwe President (voorzitter) Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie dan kunt u contact opne men met Jack Schuurmans (secretaris), Binnenhof 11 tel: 586286. De wijze waarop aan de functie van president invulling gegeven wordt, is volledig bespreekbaar. oOOSTRUM HARMONE^J 1 OPCÏRKiHI" X/ OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1999 | | pagina 1