REDACTIE: 28e jaargang no. 17 Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 29 april 1999 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur OOSTRUM HARMONIE Zaterdag 1 mei 09.30 u. Zondag 2 mei 17.00 u. Maandag 3 mei 19.00 u. 20.00 u. Dinsdag 4 mei 19.00 u. Woensdag 5 mei 18.45 u. 19.30 u. Donderdag 6 mei 20.30 u. Ophalen oud papier Papierophalers: R. Peeters, R. Basten, N. v.d. Mortel, L. ten Brummelhuis, M. Kessels, F. Euwes, N. Versteegen, S. de Kleijn, R. Boreas, O. Pijpers, M. Lepsi, K. Hermans, G. Linders Serenade t.g.v. 60 j. huwelijk fam. Weijs Verzamelen 16.45 uur bij café de Karklingel Repetitie leerlingenorkest Repetitie orkest Opluistering dodenherdenking te Venray Aanwezig zijn in de Grote Kerk om 18.30 u. Repetitie leerlingen tamboerkorps Repetitie tamboerkorps Bestuursvergadering 1 OPGERICHT OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1999 | | pagina 1