REDACTIE: 28e jaargang no. 16 Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 22 april 1999 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur OOSTRUM HARMONIE Zondag 25 april Repetitie orkest (tijd volgens afspraak) Maandag 26 april 19.00 u. Repetitie leerlingenorkest 20.00 u. Repetitie orkest Woensdag 28 april Geen repetitie tamboerkorps 19.30 u. Concert Rabo-bank Venray-Oostrum in de schouwburg Venray. Aanwezig zijn om 18.30 uur in de schouwburg (korte repetitie op podium tot 19.10 uur) Agenda mei 01 mei Ophalen oud papier 02 mei Serenade (17.00 uur) 04 mei Dodenherdenking Venray (19.00 uur) 06 mei Bestuursvergadering 09 mei Mariaprocessie 29 mei Leerlingenorkest concert Hoeven 30 mei Eerste Communie 1 OPGERICHT OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1999 | | pagina 1