REDACTIE: Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 RABOBANK: No. 14.00.01.751 28e jaargang no. 14 8 april 1999 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur Attentie Het nieuwe jaar is alweer volop bezig. Iedere week wordt het Oostrums Weekblad door vrijwilligers verzorgd. Dat neemt niet weg dat er toch nog veel kosten aan verbonden zijn. Daarom willen we de abonnees verzoe ken het abonnementsgeld van 17,50 over te maken. Ook is er de gelegenheid om bij de Rabobank een automatische opdracht te tekenen. Dan wordt het zeker niet vergeten. Uitnodiging vergadering Hierdoor nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van de dorpsraad Oostrum gecombineerd met het tweejaarlijks WERKBEZOEK van Burge meester en Wethouders van de Gemeente Venray aan Oostrum. Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 13 april 1999 in de zaal van het GEMEENSCHAPSHUIS, Watermolenstraat 1, te Oostrum. Aanvang: 20.00 uur. De Redactie dorpsraad werkcomité oostrum" Secretariaat: Stationsweg 138 a, 5807 AD Oostrum, tel. 0478 -583 555 1 i1 L J OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1999 | | pagina 1