REDACTIE: 28e jaargang no. 13 Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 1 april 1999 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur Attentie n Het nieuwe jaar is alweer volop bezig. Iedere week wordt het Oostrums Weekblad door vrijwilligers verzorgd. Dat neemt niet weg dat er toch nog veel kosten aan verbonden zijn. Daarom willen we de abonnees verzoe ken het abonnementsgeld van 17,50 over te maken. Ook is er de gelegenheid om bij de Rabobank een automatische opdracht te tekenen. Dan wordt het zeker niet vergeten. De Redactie dorpsraad rverkcomife ooslrum' Uw bijzondere aandacht vestigen wij op de openbare informatie-/inspraak- bijeenkomst betreffende het voor-ontwerp Bestemmingsplan OOST RUM, die zal plaatsvinden op Donderdag 8 april a.s. in het gemeenschapshuis te Oostrum; aanvang 20.00 uur. Voor de officiële tekst van de uitnodiging verwijzen wij U naar de afzonder lijke publicatie van Burgemeester en Wethouders in het Oostrums Weekblad van deze week en in het weekblad "Peel en Maas" van 25 maart j.l. 1 i i1 Secretariaat: Stationsweg 138 a, 5807 AD Oostrum, tel. 0478 -583 555 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1999 | | pagina 1