REDACTIE: 28e jaargang no. 12 Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 25 maart 1999 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur Attentie Het nieuwe jaar is alweer volop bezig. Iedere week wordt het Oostrums Weekblad door vrijwilligers verzorgd. Dat neemt niet weg dat er toch nog veel kosten aan verbonden zijn. Daarom willen we de abonnees verzoe ken het abonnementsgeld van 17,50 over te maken. Ook is er de gelegenheid om bij de Rabobank een automatische opdracht te tekenen. Dan wordt het zeker niet vergeten. De Redactie OOSTRUM HARMONIE Zaterdag 27 maart 09.30 u. Zondag 28 maart 11.00 u. Maandag 29 maart 19.00 u. 20.00 u. Woensdag 31 maart 18.45 u. 19.30 u. Ophalen spullen rommelmarkt Rommelmarkt Repetitie leerlingenorkest Repetitie orkest Repetitie leerlingen tamboerkorps Repetitie tamboerkorps 1 OPGERICHT OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1999 | | pagina 1