REDACTIE: 28e jaargang no. 11 Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 18 maart 1999 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur Attentie Het nieuwe jaar is alweer volop bezig. Iedere week wordt het Oostrums Weekblad door vrijwilligers verzorgd. Dat neemt niet weg dat er toch nog veel kosten aan verbonden zijn. Daarom willen we de abonnees verzoe ken het abonnementsgeld van 17,50 over te maken. Ook is er de gelegenheid om bij de Rabobank een automatische opdracht te tekenen. Dan wordt het zeker niet vergeten. De Redactie V.V.O. Oud-IJzeractie Zaterdag 17 april 1999 Zaterdag 17 april 1999 Zaterdag 17 april 1999 ZATERDAGAVOND 20 MAART A.S. LENTECONCERT VAN DE AOSTRUMSE ZANGKOMPENEEJ. GEMEENSCHAPSHUIS OOSTRUM. AANVANG 20.15 UUR U BENT VAN HARTE WELKOM. TOEGANG GRATIS. 1 L OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1999 | | pagina 1