REDACTIE: 28e jaargang no. 10 Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 11 maart 1999 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur OOSTRUM HARMONIE Donderdag 11 maart Zondag 14 maart Maandag 15 maart Woensdag 17 maart Agenda maart: 21 maart 27 maart 28 maart 20.30 u. 11.30 u. 19.00 u. 20.00 u. 18.45 u. 19.30 u. Bestuursvergadering Eikenhofkapel Loohorst Repetitie leerlingenorkest Repetitie orkest Repetitie leerlingen tamboerkorps Repetitie tamboerkorps Eikenhofkapel bowlingmarathon Ophalen spullen rommelmarkt Rommelmarkt -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 1 OPGERICHT OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1999 | | pagina 1