REDACTIE: 28e jaargang no. 8 Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 25 februari 1999 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. OOSTRUM HARMONIE Maandag 1 maart Woensdag 3 maart 19.00 u. 20.00 u. 18.45 u. 19.30 u. Repetitie leerlingenorkest Repetitie orkest Repetitie leerlingen tamboerkorps Repetitie tamboerkorps Agenda maart: 06 maart Oud papier 07 maart 11 maart 14 maart 21 maart 27 maart 28 maart Concert leerlingenorkest schouwburg Venray (11.30u.) Bestuursvergadering Eikenhofkapel Loohorst Eikenhofkapel bowlingmarathon Ophalen spullen rommelmarkt Rommelmarkt -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 1 OPGERICHT OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1999 | | pagina 1