REDACTIE: 28e jaargang no. 7 Stationsweg 110 in Oostrum, tel. 586 637 18 februari 1999 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 Attentie - Attentie - Attentie - Attentie - Attentie De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: A. Vermeulen, Stationsweg 110 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. OOSTRUM HARMONIE Maandag 22 februari 19.00 u. 20.00 u. Woensdag 24 februari 18.45 u. 19.30 u. Repetitie leerlingenorkest Repetitie orkest Repetitie leerlingen tamboerkorps Repetitie tamboerkorps Agenda maart: 06 maart Oud papier 07 maart 11 maart 14 maart 21 maart 27 maart 28 maart Concert leerlingenorkest schouwburg Venray (11.30u.) Bestuursvergadering Eikenhofkapel Loohorst Eikenhofkapel bowlingmarathon Ophalen spullen rommelmarkt Rommelmarkt 1 OPGERICHT OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1999 | | pagina 1